OUR BLOG

A PLACE FOR NEWS, OPINION, THOUGHTS AND ADVICE

Thêm Social Media Buttons vào WordPress

Plugin, Tutorial, WordPress Tutorial

Thêm Social Media Buttons vào WordPress

Thêm các nút Social Media vào Word Press có một lượng lớn các loại plugin mà chúng ta có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau. Khi chúng ta xác định được vị […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Ba 18, 2017
Top 6 plugin bảo mật cho WordPress Website

General, Plugin, Web Development

Top 6 plugin bảo mật cho WordPress Website

WordPress hỗ trợ tốt cho hơn một phần tư tất cả các website sử dụng CMS, nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác trên internet. Mặc dù có một cộng đồng người dùng rộng […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Sáu 7, 2016