OUR BLOG

A PLACE FOR NEWS, OPINION, THOUGHTS AND ADVICE

What is a Widget on WordPress

Web Development

Widget trên WordPress là gì?

Widget (Tiện ích) trên WordPress là một khối nhỏ đảm nhiệm một mục đích cụ thể. Bạn có thể thêm các widget sẵn có này vào các khu vực được chỉ định dành cho widget […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Ba 25, 2017
5 Mẹo để bảo mật WordPress

Tutorial, Web Development, WordPress Tutorial

5 Mẹo để bảo mật WordPress

Hệ thống bảo mật web site là một hệ thống rất quan trọng và cần phải có  để phòng ngừa thiệt hại và rủi ro, bạn phải cảnh giác về tính bảo mật của website […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Một 26, 2017
Top 6 plugin bảo mật cho WordPress Website

General, Plugin, Web Development

Top 6 plugin bảo mật cho WordPress Website

WordPress hỗ trợ tốt cho hơn một phần tư tất cả các website sử dụng CMS, nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác trên internet. Mặc dù có một cộng đồng người dùng rộng […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Sáu 7, 2016
Tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress mà không cần Plugin

Tutorial, Web Development, WordPress Tutorial

Tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress mà không cần Plugin

Logo WordPress trên trang đăng nhập có thể rất nhàm chán, đặc biệt là lúc nào cũng bắt gặp khi đăng nhập. Bạn chỉ cần sử dụng một plugin để thay thế logo, nhưng sẽ […]

  • Admin Tonjoo
  • Tháng Tám 27, 2014